menu13 | [公式] 空庭温泉 Osaka Bay Tower

酔う酎バー(パイン・ぶどう)