22christmas-ashiyu-eyeC | [公式] 空庭温泉 Osaka Bay Tower

クリスマス足湯